Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Co nás čeká v roce 2019?

[12.01.2019]


Zanedlouho to bude rok, co byl projekt Hasiči pro školy spuštěn. V letošním roce připravujeme evaluační systém pro školy. Školy, které budou ochotny dát hlubší zpětnou vazbu k výuce, budou zajímavě motivovány. Chceme tak dosáhnout na co nejvíce připomínek k naší práci.

Předpokládáme, že s projektem navštívíme opět nejednu konferenci či školení učitelů.

V roce 2018 jsme zahájili spolupráci i s dobrovolnými hasiči. V roce 2019 bychom ji chtěli rozšířit, neboť kromě výuky ve školách vidíme i obrovský potenciál v tzv. neformálním vzdělávání, jakými jsou například kroužky mladých hasičů apod.
A konečně to nejdůležitější, v pátek 12. dubna 2019 bude slavnostně předán k dispozici druhý ročník. Kromě opatření ochrany obyvatelstva bude obsahovat i jednu hodinu, která bude čistě v režii zdravotnických záchranářů,

Aktuální informace budou na těchto stránkách.

Hasiči pro školy