Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Nejčastější dotazy


Co obsahuje projekt Hasiči pro školy?

Jedná se o komplexní výukový materiál určený pro 2. stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Obsahuje materiál využitelný pro práci na interaktivních tabulích, pracovní listy pro děti, které korespondují s prezentací a teoretickou příručku, která je podporou pro pedagoga. Je tedy pouze na učiteli, zda využije všechny části projektu, popř. pouze některou část.

 

Je potřeba k využití projektu licence?

Není. Před stažením materiálu vyžadujeme pouze registraci, poté bude možné stahovat materiál jen po běžném přihlášení. V registraci uvedete jméno pedagoga, název školy, okres, e-mail. Tyto informace budou sloužit pouze pro potřebu naší statistiky a nebudou poskytovány dalším osobám.

 

Mohu výstupy projektu využívat i mimo Ústecký či Zlínský kraj, popř. mimo základní školy?

Samozřejmě ano. Materiál je k dispozici pro podporu vzdělávání v rámci celé ČR. Je možné jej využít i v rámci volnočasových aktivit, tedy v různých mimoškolních zájmových organizacích, kolektivech mladých hasičů…apod.

 

Potřebuji pro využití projektu ve škole nějaké speciální technické vybavení?

Materiál nevyžaduje žádný speciální software, je spustitelný v internetovém prohlížeči, kterým disponuje každý PC. Využitelný je jak na interaktivních tabulích, tak při výuce s běžným projektorem, kdy se prezentace „proklikává“ z počítače.

 

Jaké problematiky budou v projektu Hasiči pro školy obsaženy?

Projekt je určen pro 2. stupeň základních škol a obsahuje veškeré problematiky Ochrany člověka mimořádných událostí a běžných rizik. Pro každý ročník se počítá s materiálem pokrývajícím 5 výukových hodin. V současnosti je připraven materiál pro 6. ročník. Další ročníky budou následovat.

V 6. ročníku se věnujeme úvodu do celé problematiky. Témata jednotlivých hodin jsou Mimořádná událost a její druhy, Integrovaný záchranný systém a jeho složky, Hasiči a jejich práce, Volání na tísňovou linku a Bezpečná domácnost a bezpečný pohybu venku.

Pro výuku v 7. ročníku budou následovat témata týkající se opatřeních ochrany obyvatelstva, 8. ročník bude zaměřen na požáry a jejich řešení a v 9. ročníku se budeme zabývat problematikou chování osob u konkrétních mimořádných událostí.

 

V jakých hodinách se mají tyto problematiky vyučovat?

Zařazení témat Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik do konkrétních předmětů je na rozhodnutí každé školy a závisí na jejích zapracování v rámci ŠVP.

Při vymezování obsahů jednotlivých témat jsme vycházeli z RVP ZV. Při tvorbě materiálu spolupracujeme také s pedagogy, kteří mají s výukou Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik zkušenosti. Výuku témat 6. ročníku by bylo možno zařadit do předmětu Občanská výchova.

 

Kdy bude k dispozici druhý ročník projektu?

Materiál pro 6. ročník je k dispozici od školního roku 2017/18. Předpokládáme, že každý další školní rok bude k dispozici nový ročník. O přesných termínech Vás budeme informovat prostřednictvím tohoto webu.

 

Mám zájem o hlubší spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR v této oblasti, na koho se mám obrátit?

Pro podporu přípravy obyvatelstva na mimořádné události byl v každém kraji zřízen Hasičským záchranným sborem ČR koordinátor preventivně výchovné činnosti. V případě hlubšího zájmu o problematiku nebo žádostí o pomoc při výuce, se na ně můžete obracet (dle územní příslušnosti). Seznam s kontakty na jednotlivé koordinátory v krajích je uveden ZDE. Hasičské záchranné sbory krajů realizují další programy a projekty pro přímou i nepřímou podporu výuky, tyto se pak kraj od kraje liší. Informace najdete na internetových stránkách HZS ČR v sekci jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů.

 

Bude prováděna aktualizace materiálu?

Ano, byla to jedna z podmínek tvorby našeho materiálu. Majitelem výstupů projektu se stane Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který aktualizaci bude zajišťovat. Kromě aktualizací materiálu se budeme snažit přidávat k materiálu další podklady pro výuku, např. návrhy a konkrétní materiál pro skupinovou práci dětí v hodinách.