Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Druhý ročník projektu k dispozici

[16.4.2019]


V pátek 12. dubna 2019 byl slavnostně předán druhý ročník projektu Hasiči pro školy. Tato akce se uskutečnila za účasti mnoha významných hostů a velkého zájmu médií. Obsahem druhého ročníku jsou čtyři výukové hodiny problematik ochrany obyvatelstva a jedna hodina bezodkladné resuscitace. Ke každé interaktivní prezentaci je k dispozici teoretická příručka pro učitele a pracovní list pro děti.