Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Konference Bezpečná škola 2018

[01.06.2018]


Ve čtvrtek 24. května se uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny v Praze konference Bezpečná škola 2018. Hlavní autoři projektu Hasiči pro školy dostali možnost zde prezentovat výukový materiál široké pedagogické veřejnosti a dalším odborníkům. Z evaluačních dotazníků se opět potvrdilo, že tento typ materiálu vítají. Za velice zajímavou lze hodnotit i přednášku našeho kolegy, plukovníka Mgr. Štěpána Kavana, Ph.D. z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity se mu podařilo průlomově zavést ve spolupráci s dalšími složkami IZS dva předměty pro budoucí pedagogy.

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Autor fotografií: MASCOTTE s.r.o.

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy