Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Materiál pro slabozraké děti

[11.12.2021]


Příslušníci Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před nedávnem vydali již druhý díl publikace „Hasiči radí“, která je určena pro slabozraké děti. Velice nás těší, že obsahová náplň koresponduje s naším projektem. Spolupráce s pražskými hasiči a námi je dlouhodobá a velice prospěšná pro všechny strany. V Praze jsme náš projekt několikrát prezentovali na nejrůznějších odborných konferencích a na Základní škole Tusarova jsme slavnostně předávali jeho druhý ročník. Tato základní škola nás v úplných začátcích inspirovala díky SMART konferenci, kterou uspořádala. Jsme potěšeni, že díky nasazení pražských hasičů pod vedením kpt. PaedDr. Luďky Palzerové se naše myšlenky dostanou i k dalším cílovým skupinám, jakými jsou například právě slabozraké děti.