Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Nultá hodina autoškoly

[27.02.2024]


Výstupy projektu Hasiči pro školy jsou použitelné i pro jiné cílové skupiny, než jsou pouze děti na druhém stupni základních škol. Od roku 2023 se podílí Hasičský záchranný sbor České republiky ve spolupráci s BESIPem na projektových dnech se zaměřením na střední školy. Ty jsou určeny pro začínající řidiče a mají za cíl snížit nehodovost a tragické následky těchto nehod u mladých řidičů. Přednáší zde kromě odborníků na dopravu, dopravních psychologů, zdravotnických záchranářů, policistů i profesionální hasiči. Jejich cílem je seznámit studenty se zdoláváním dopravních nehod, tvorbou záchranářské uličky, správnému parkování, systému e-call apod.

Právě čtvrtá hodina posledního ročníku o dopravních nehodách pojednává. Vysvětlujeme v ní dětem rozdíl mezi „banální“ dopravní nehodou, kterou zvládnout sami svými silami a nehodou, kde již musí vyhledat pomoc složek IZS. Pilotně jsme ji na několika středních školách v Ústeckém a Zlínském kraji vyzkoušeli a odezva byla příznivá.

 Hasiči pro školy