Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Ocenění autorky projektu

[1.4.2018]


Jedné z autorek celého tohoto projektu byla udělena Cena náměstka za významný přínos ve školství v Ústeckém kraji. Jedná se o velký úspěch preventivně výchovné činnosti, kterou provádí Hasičský záchranný sbor ČR. Za oceněním stojí práce celé pracovní skupiny PVČ Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, který tuto činnost dlouhodobě systematicky realizuje.

Více v článcích na stránkách zpravodajského serveru požáry.cz či oficiálním webu Ústeckého kraje.