Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Pozvánka na odborný seminář

[25.08.2019]


Pokud se chcete podrobně seznámit s projektem Hasiči pro školy, tak máte jedinečnou příležitost. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádají ve středu 18. září 2019 seminář pro pedagogy, který je zaměřen na Ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V rámci semináře bude představen systém preventivně výchovné činnosti, kterou směřují profesionální hasiči k veřejnosti. Budou prezentovány současné projekty a pomůcky přímé i nepřímé podpory výuky výše uvedených problematik.

Co se týká samotného projektu Hasiči pro školy, autorský tým seznámí přítomné s jeho vizí, cíli a především si jej budou moct vyzkoušet od stažení, instalace až po samotné ovládání. Seminář se bude konat na hasičské stanici v Otrokovicích, pro pedagogy je zdarma. Je přístupný učitelům z jakéhokoliv kraje, nicméně kapacita je omezena.

  • Nutné se dopředu přihlásit ZDE .

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy