Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Prezentace projektu pro hasiče z Jižní Koreje

[04.10.2019]


Autoři projektu „Hasiči pro školy“ byli v průběhů prázdnin požádáni Velvyslanectvím Korejské republiky o prezentaci projektu pro zástupce hasičů z Jižní Koreje. Korejští hasiči přijeli do Evropy, konkrétně do České republiky a do Chorvatska, aby se seznámili se systémy vzdělávání a přípravy na mimořádné události. V rámci České republiky projevili zájem o formy přímé podpory výuky, které realizuje HZS hlavního města Praha ve své interaktivní učebně na požární stanici v Modřanech, a dále o projekt Hasiči pro školy, který připravuje výukový materiál pro učitele.

V úterý 24. září tak měli možnost shlédnout na Základní škole Tusarova v Praze dvě výukové hodiny. Konkrétně se jednalo o Volání na tísňovou linku v šesté a Laickou resuscitaci v sedmé třídě. Korejský systém přípravy na mimořádné událostí je s ohledem na situaci v zemi velmi propracovaný. V celé zemi mají hasiči síť výukových center a ve školách mají děti již od první třídy samostatný předmět, který se bezpečnostně – branným problematikám věnuje. Projekt kolegy z Koreje zaujal a hodnotili jej velmi kladně. Představení projektu se kromě autorského kolektivu zúčastnil i zástupce Ústeckého kraje, který projekt dlouhodobě finančně podporuje.

Pozn. Na společné fotografii všech zúčastněných zkřížené prsty představují srdce, tedy korejský symbol štěstí.

Hasiči pro školy