Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Spuštění stránek

[4.4.2018]


Internetové stránky projektu Hasiči pro školy byly dnes plně zprovozněny.

Projekt samotný bude slavnostně představen v pátek 13. dubna 2018 na Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Na tento den vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti s podtitulem „Vzděláváním k bezpečnosti“.

K této akci se připojuje většina Hasičských záchranných sborů krajů.

První část projektu je již k dispozici pedagogům a dalším osobám, které jej mohou využívat i v rámci tzv. neoficiálního vzdělávání (kroužky mladých hasičů apod.). V případě jakýchkoliv potíží, dotazů, podnětů nás neváhejte kontaktovat.