Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Třetí místo v prestižní anketě

[29.1.2021]


Coronavirová pandemie se dotkla životů nás všech. Nejinak tomu bylo i v případě prestižní ankety Hasič roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra. Její vyhlášení za rok 2019 bylo v průběhu loňského roku několikrát posunuto, až nakonec byly výsledky vyhlášeny těsně před koncem roku, bez slavnostního ceremoniálu a pouze v každém kraji zvlášť. V této anketě jsme se umístili, v kategorii Kolektiv roku, na pěkném třetím místě. Odborná porota ocenila proaktivní přístup všech navržených osob, využívání moderních metod a hlavně obecně zvládání problémů, které při tvorbě výukového materiálu v průběhu let nastaly. Požadavky na ucelený výukový materiál přišly přímo od pedagogů. Prvotní původní idea dvou hlavních autorů projektu by nemohla být realizována v takovém měřítku, kdyby se kolektiv nerozšířil postupně o několik dalších členů. Každý, kdo v projektu působí či v minulosti působil, jej dokáže někam posunout. Někdo je více hasič, jiný se zase více orientuje v didaktické stránce, někdo má maximálně kreativní myšlení přičemž někdo jiný se zase dokáže striktně držet mantinelů, osnov, termínů…apod. Samostatnou kapitolou jsou externí spolupracovníci mimo hasiče, ať už se jedná o další složky Integrovaného záchranného systému, popř. učitele, fotografy, grafiky. Jejich počet v průběhu let taktéž podstatně narostl. V době vydání tohoto článku kolegové z Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy vydávají první ročník učebnice, určené pro slabozraké žáky 6. tříd. Je nám velikou ctí, že obsahově koresponduje s naším projektem.

Podrobnosti ZDE

Celý tým, který se podílí na projektu podrobně představíme v nějakém následujícím článku.

Hasiči pro školy
Tihle všichni lidé se podíleli na natáčení instruktážního videa dopravní nehody, které je součástí posledního ročníku.
Hasiči pro školy
Archivní fotografie z předání prvního ročníku projektu v Ústí nad Labem, dva z našeho původního kolektivu již nejsou příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky.
Hasiči pro školy