Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Třetí ročník a jak dál

[24.4.2021]


Vážení učitelé a čtenáři našeho webu,
jak jste si již někteří všimli, máte k dispozici materiál pro osmý ročník projektu Hasiči pro školy. Je zaměřený na požáry, jejich prevenci a zdolávání. Ze zdravotnické složky obsahuje výukovou hodinu, zaměřenou na popáleniny a další poranění kůže. K dispozici ke stažení je a interaktivní prezentace a příručka pro učitele.

Období uplynulého roku bylo pro všechny velmi náročné. V tomto období jsme se jako profesionální hasiči zapojili do činností, které byly spojené s řešením COVIDové epidemie. Naše činnost při distribuci ochranných prostředků pro obyvatelstvo, přítomnost v odběrových týmech či pomoc při trasování, nám neumožnili se plně věnovat standardním povinnostem. Každopádně i v tom COVIDovém roce se nám podařilo rozpracovat devátý, tedy poslední ročník našeho projektu. Focení a hlavně video jsme zvládli těšně před zpřísněním opatření. Nyní se snažíme celý ročník co nejdříve dopracovat. Rádi bychom, aby byl k dispozici od nového školního roku. Pevně věříme, že v tomto období již budou školy fungovat v běžném režimu.

A jaká je naše představa do budoucna? Jak jsme zmínili, naší prioritou je dokončení posledního bloku výukového materiálu. Jak se projekt v průběhu let vyvíjel, tak se postupně hromadily vaše podněty a nápady do budoucna. Postupně se tak chceme orientovat směrem, abychom celý výukový materiál více otevřeli co nejširší cílové skupině. Na náš web bude přidána verze bez ověřovacích cvičení, která bude využitelnější pro vzdělávání dospělé populace. Samozřejmostí je celková aktualizace materiálu včetně webových stránek. Interaktivní prezentace jsme od začátku vytvářeli s učiteli, přesto evidujeme několik připomínek k jejich ovládání, proto se pokusíme vytvořit metodickou pomůcku, jak s materiálem co nejsnadněji pracovat.

Za náměty pro naši práci vám všem děkujeme, budeme se těšit na další spolupráci a přejeme všem pevné zdraví a spoustu elánu a štěstí (nejen při vzdělávání dětí).Autorský tým projektu Hasiči pro školy