Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Vysoké ocenění pro spolupracující pedagožku

[11.11.2019]


Ve čtvrtek 31, října 2019 byly na zámku ve Zbirohu slavnostně uděleny služební medaile Hasičského záchranného sboru České republiky.

Mezi oceněnými byla i Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka Základní školy Tusarova v Praze. Paní ředitelka si citelně uvědomuje potřebu vzdělávání v bezpečnostně – branných problematikách. Škola pod jejím vedením od začátku zavádí nové technologie a moderní postupy ve vzdělávání. Autorskému týmu projektu Hasiči pro školy byla spolu se svými pedagogy plně nápomocna již od první myšlenky tohoto komplexního výukového materiálu. I díky jejímu mimořádnému osobnímu nasazení došlo k rozšíření podvědomí o projektu, resp. o nutnosti návratu problematik Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí do školní výuky jako takové. Za toto všechno se rozhodl generálí ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba, že paní ředitelku ocení medailí Za zásluhy o bezpečnost.

Hasiči pro školy