Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Významná záštita nad spuštěním projektu

[4.4.2018]


Nad slavnostním představením projektu Hasiči pro školy převzal osobní záštitu náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE.

Nad slavnostním představením projektu Hasiči pro školy převzal záštitu také náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE. Česká školní inspekce pravidelně a dlouhodobě připomíná, že součástí povinného obsahu vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou od roku 2013 také témata související s různými bezpečnostními problematikami (např. běžná rizika a mimořádné události, bezpečnost v dopravě, ochrana zdraví a první pomoc apod.). A zároveň dodává, že je třeba uvažovat nad tím, jak podpořit školy v systematičtějším pokrývání těchto témat, na něž mnohdy kvůli jiným vzdělávacím povinnostem (a v souvislosti s předimenzovaností rámcových vzdělávacích programů) nezůstává dostatek prostoru. A právě metodické materiály vytvořené Hasičským záchranným sborem ČR v rámci projektu Hasiči pro školy mohou být dle České školní inspekce velmi dobře využitelnou podporou, která může učitelům při vzdělávání v tématech souvisejících s každodenními a běžnými riziky, jako jsou požáry, povodně, havárie, dopravní nehody apod., vhodně napomoci.