Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Další ročník se pomalu rýsuje

[23.07.2018]


Pracovní skupina příslušníků HZS Ústeckého a Zlínského kraje i v prázdninovém období pracuje na dalším ročníku, tedy na materiálu pro sedmou třídu základních škol.

Tento ročník bude zaměřen na ochranu obyvatelstva a realizaci jejích hlavních opatření. Hned první hodina slibuje velice zajímavou exkurzi do historického úvodu této problematiky. Děti by tak měly snáze pochopit, že v minulosti nebyla pomoc obyvatelstvu v případě mimořádných událostí samozřejmostí, a že i dnes má tato činnost svá přesně vymezená pravidla. V dalších hodinách se pak naučí nejen rozpoznat varovný signál, ale také budou vědět, co mají po jeho zaznění dělat, kde se mohou případně ukrýt, či jak se improvizovaně ochrání například při úniku nebezpečných látek.Školám bude tento ročník k dispozici v průběhu školního roku 2018/2019. O bližším termínu budeme s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy