Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Zajímavý článek (nejen) o našem projektu

[07.03.2020]


V únoru vyšel v MF DNES zajímavý článek o znalostech dnešních dětí v oblasti běžných rizik a mimořádných události. Vzhledem k našim zkušenostem v oboru se sice úplně neztotožňujeme s názvem „Nová éra branné výchovy“, nicméně obsahově jej považujeme za velmi výstižný. Potřebu samostatné vzdělávací oblasti, resp. předmětu vnímáme pro výuku bezpečnostně branných problematik do budoucna jako klíčovou. Název předmětu Branná výchova je vnímám pedagogickou i laickou veřejností spíše negativně. Tento předmět byl ve školách zrušen v roce 1991. Jeho kořeny ovšem sahají dále než jen k Branné výchově minulého režimu. Výuka branně bezpečnostních problematik se stala součástí běžného života školních dětí již v období první republiky. Již v té době si zástupci státu uvědomovali důležitost znalostí sebeochrany a vzájemné pomoci v nouzi pro život v tehdejším světě. V současné době mají školy povinnost věnovat se výše uvedeným problematikám zakotvenou v Rámcových vzdělávacích programech, které jsou platné od 1. září 2013.

MF DNES